Ondersteuning nodig

Als je ondersteuning nodig hebt bij het aanvragen van een mantelzorgpauze, is het fijn om een vertrouwd iemand in je omgeving te vragen om mee te denken. Ken je niemand? Dan kunnen onderstaande organisaties helpen:

  • De mantelzorgmakelaar is een professional en ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg;
  • Adviespunt zorgbelang Gelderland of advies en klachtenbureau jeugdzorg staat jou en je naaste bij met een cliëntondersteuner;
  • Voor informatie over mantelzorg en advies kun je terecht bij MVT Arnhem.

Mantelzorgmakelaar
Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van jou over. Ook helpt zij/hij jou om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar jij als mantelzorger houdt altijd zelf de regie. Wil je hulp van de Mantelzorgmakelaar? Dan kun je kijken op de website van de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars, waar je o.a. de vergoedingen van de zorgverzekeraars voor mantelzorgmakelaars kunt lezen. De mantelzorgmakelaars worden alleen vergoed indien zij aangesloten zijn bij de beroepsvereniging. Je vindt een aangesloten mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt via deze link (zoek op postcode).  
Het jaarlijkse mantelzorgcompliment van de gemeente Arnhem, kun je ook volledig gebruiken voor het inzetten van 2 aangesloten mantelzorgmakelaars in Arnhem, Dorien Dullaert of Petra Veen. Je krijgt dan 2,5 uur ondersteuning. 

 

Onafhankelijke cliënt ondersteuning
Dit is ondersteuning voor de zorgvrager en bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden. De cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt met je mee en geeft gratis advies. Het richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Voorbeelden waarin hulp kan worden geboden zijn: ondersteuning bij het keukentafelgesprek met het wijkteam, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Iedereen kan beroep doen op kosteloze- en onafhankelijke cliëntondersteuning.  

In Arnhem kan degene waar je voor zorgt terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen van Adviespuntzorgbelang
Contactgegevens Zorgbelang: Stef Harweg: 06 538 86 809 of mail naar

 

Het Advies- en klachtenburo jeugdzorg 
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.
Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 
Wet langdurige zorg (Wlz) cliënt ondersteuning
Er is ook cliëntondersteuning speciaal voor mensen met een Wlz-indicatie.
Deze ondersteuning is gratis voor iedereen met een Wlz-indicatie, hun wettelijk vertegenwoordigers en mantelzorgers. Partijen die deze ondersteuning gratis bieden vind je op de website van Menzis Zorgkantoor en op: thuisinclientondersteuning. Je kunt ook bellen naar 088 222 42 42, op werkdagen van 8.30 tot 17.00.

 

MVT Arnhem
Speciaal voor jou als mantelzorger. Voor informatie, een luisterend oor, lotgenotencontact, ondersteunende cursussen en advies over mantelzorg kun je bellen op werkdagen van 9 tot 16.00 op 026-3703540 of mail naarKijk voor onze bijeenkomsten en aanbod ook op de website van MVT Arnhem

 

Huishoudelijke ondersteuning
Heb je tijdelijk huishoudelijke ondersteuning nodig omdat je teveel taken hebt en je overbelast voelt dan kun je dit aanvragen via de gemeente. U betaalt een eigen bijdrage van € 19,00 per maand aan het CAK.

 

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen